Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowane, po rozstrzygnięciu protestu, listy dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020, tj.: Lista...

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu nr  RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się: Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem...

Komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i nr 7.   Załączniki: Komunikat nr 6 z dnia 27.10.2017 r. ...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 7 i nr 8.   Załączniki: Komunikat nr 2 z dnia 27.10.2017 r. ...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 7 i nr 8.   Załączniki: Komunikat nr 2 z dnia 27.10.2017 r. ...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy listy dotyczące konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie RPOWP 2014-2020. Załączniki: Lista projektów negatywnie...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17.

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17. Załącznik: Lista podpisanych umów. ...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16.

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16. Załącznik: Lista podpisanych umów.   ...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy listy dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020, tj.: Listę projektów spełniających kryteria weryfikowane...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

  Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 5 dotyczący konkursy nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 5 z dnia 06.09.2017 r. ...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursy nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 1 z dnia 06.09.2017 r. Regulamin...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Komunikat dotyczący konkursu o nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17   ogłoszonego 31.05.2017 r. w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP na lata 2014-2020   Instytucja Pośrednicząca –...

Lista projektów zakwaliffikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17. ...

Konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 - lista projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym oraz lista projektów zakwalifikowanych do etpau oceny merytorycznej

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym oraz Listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17. ...

Prawie 41 mln zł na wsparcie kształcenia ustawicznego w subregionie łomżyńskim w ramach RPOWP

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta w Łomży odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu wspierającego kształcenie ustawiczne w subregionie łomżyńskim w ramach Działania 3.2 RPOWP, którego liderem jest Miasto Łomża....

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oraz listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs ...

Komunikat dotyczący umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich

Instytucja Zarządzająca informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. został opublikowany przykładowy zakres Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona informacja o składzie Komisji Projektów Zintegrowanych oraz listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr...

Prezentacja ze spotkania dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 (Działanie 2.5 RPOWP)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizowanych działań finansowanych z Funduszy Europejskich

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak...

Wyświetlanie 1 - 20 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20