Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

  Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 5 dotyczący konkursy nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 5 z dnia 06.09.2017 r. ...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursy nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 1 z dnia 06.09.2017 r. Regulamin...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Komunikat dotyczący konkursu o nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17   ogłoszonego 31.05.2017 r. w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP na lata 2014-2020   Instytucja Pośrednicząca –...

Lista projektów zakwaliffikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17. ...

Konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 - lista projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym oraz lista projektów zakwalifikowanych do etpau oceny merytorycznej

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym oraz Listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17. ...

Prawie 41 mln zł na wsparcie kształcenia ustawicznego w subregionie łomżyńskim w ramach RPOWP

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta w Łomży odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu wspierającego kształcenie ustawiczne w subregionie łomżyńskim w ramach Działania 3.2 RPOWP, którego liderem jest Miasto Łomża....

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oraz listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs ...

Komunikat dotyczący umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich

Instytucja Zarządzająca informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. został opublikowany przykładowy zakres Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona informacja o składzie Komisji Projektów Zintegrowanych oraz listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr...

Prezentacja ze spotkania dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 (Działanie 2.5 RPOWP)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizowanych działań finansowanych z Funduszy Europejskich

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak...

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Panstwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17. ...

Aktualizacja Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Szanowni Państwo, uchwalą nr 224/3026/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniona została uchwała w sprawie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w...

Spotkanie dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( IP RPOWP ), ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego...

Spotkanie dotyczące konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie RPOWP 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/17. Załączniki ...

Przypomnienie dla konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis

Przypomnienie dla konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP na lata 2014-2020 przypomina, iż w przypadku...

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17   ogłoszonego 29.03.2017 r. w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się  RPOWP na lata 2014-2020   Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu o nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu o nr RPPD. 03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16 ogłoszonego 30.11.2016 r. w ramach Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu , Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji...

Wyświetlanie 1 - 20 z 164 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20