Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Szanowni państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szanowni państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację o zakończeniu konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18  oraz  Listę członków Komisji Oceny Projektów. Informacja o zakończeniu konkursu Lista członków Komisji...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (II runda)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (II runda) Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji ...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17

Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia 2017r. zawarto Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartego...

Informacja dotycząca najczęściej pojawiających się błędów w składanych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.2 RPOWP

Szanowni Państwo, zamieszczamy informację na temat Najczęściej pojawiających się problemów w kryteriach dotyczących Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020.   ...

Komunikat nr 7 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, zamieszczamy Komunikat nr 7 dotyczący III rundy w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.00-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki I Rundy konkursu nr. RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na...

Zapraszamy na spotkanie dot. III rundy konkursu RPPD.02.02.00-IP-20-001/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i 7. Załączniki: Komunikat nr 6 z dnia 27.08.2018 r. Załącznik nr...

Komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i 7. Załączniki: Komunikat nr 6 z dnia 27.08.2018 r. Załącznik nr...

Komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i 7. Załączniki: Komunikat nr 3 z dnia 27.08.2018 r. Załącznik nr...

Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji, złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji, złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18. Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji   ...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4. Załączniki: Komunikat nr 2 z dnia 20.07.2018 r. Załącznik nr 4 –...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4. Załączniki: Komunikat nr 5 z dnia 20.07.2018 r. Załącznik nr 4 –...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4. Załączniki: Komunikat nr 5 z dnia 20.07.2018 r. Załącznik nr 4 –...

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów, które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 w ramach Działania...

Roczny Plan Działania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Rocznny Plan Dzałania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER .   ...

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach Działania 2.5 RPOWP (9 lipca 2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Komunikat nr 2 dot. konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.4 RPOWP

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy komunikat nr 2 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 2.4 Adaptacja...

Wyświetlanie 1 - 20 z 237 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20