Komunikat nr 1 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 na zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki runku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 wraz z zaktualizowanym regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 1 z dnia 06.12.2018 r. Regulamin...

Zapraszamy na spotkanie dot. konkursu na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnych (konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 w ramach RPOWP)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiegona lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na: Spotkanie...

Komunikat nr 1 do regulaminu konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/18 dot. zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/18 wraz z zaktualizowanym regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 1 Regulamin konkursu   ...

Komunikat nr 1 do regulaminu konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 na realizację projektów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej ukierunkowanego na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 wraz z zaktualizowanym regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 1 Regulamin konkursu   ...

Dotyczy konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 - Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Lista członków KOP

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy: Listę projektów , które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu o nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 w ramach...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczmy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17. Lista podpisanych umów

Komunikat nr 1 dotyczący wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 1 dotyczący wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18 w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/18 dotyczący inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców

Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku- Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok     w dniu 16 listopada 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II ...

Wezwanie w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPOWP

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   z dniem 14 listopada 2018 roku wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o...

Zapraszamy na spotkanie dotyczące konkursu na zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki runku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 w ramach Działania 2.1 RPOWP)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiegona lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na: Spotkanie...

Zapraszamy na spotkanie dotyczące konkursu na zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami (Dzialanie 2.2 RPOWP na lata 2014-2020)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na: Spotkanie...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu o nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanym regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 1 Regulamin konkursu ...

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok   w dniu 22 października  2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej III ...

Konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok   w dniu 22 października 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II ...

Konkurs nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok   w dniu 22 października  2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II ...

Konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok   w dniu 22 października 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II ...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Szanowni państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szanowni państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację o zakończeniu konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18  oraz  Listę członków Komisji Oceny Projektów. Informacja o zakończeniu konkursu Lista członków Komisji...

Wyświetlanie 1 - 20 z 254 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20