Komunikat nr 1 do wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18 oraz zmieniony załacznik nr 5

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 1 do wezwania w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów (nr wezwania...

Wezwanie do złożenia wnioksów pozakonkursowych PUP na 2018 w ramach RPOWP

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   z dniem 16 lutego 2018 roku   wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia...

I aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach RPOWP na 2018 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczmy I aktualizację Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020...

LIsta podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17. Lista podpisanych umów

Komunikat nr 7 do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie. Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. Załącznik nr 6a. Wzór...

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia 2017r. zawarto  Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z nowelizacją "Wytycznych w zakresie kwalifikowlaności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17. LIsta podpisanych umów 2.5

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17. Lista podpisanych umów   ...

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020. Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z...

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki konkursu nr nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020. Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z...

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Harmonogram został...

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki konkursu nr. RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.2 RPOWP 2014-2020, Działania na rzecz równowagi praca – życie: Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowane, po rozstrzygnięciu protestu, listy dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020, tj.: Lista...

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu nr  RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się: Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem...

Komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i nr 7.   Załączniki: Komunikat nr 6 z dnia 27.10.2017 r. ...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 7 i nr 8.   Załączniki: Komunikat nr 2 z dnia 27.10.2017 r. ...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 7 i nr 8.   Załączniki: Komunikat nr 2 z dnia 27.10.2017 r. ...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy listy dotyczące konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie RPOWP 2014-2020. Załączniki: Lista projektów negatywnie...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17.

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17. Załącznik: Lista podpisanych umów. ...

Wyświetlanie 1 - 20 z 186 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20