Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 - zapraszamy chętnych do pokazania swoich projektów lub prowadzonych działalności gospodarczych

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych projektów w ramach konkursu nr: RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17. Załącznik: Lista   ...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z załącznikami. Komunikat nr 2 z dnia 12.04.2018 r. Regulamin konkursu (aktualizacja z dnia 12.04.2018 r.) ...

Komunikat nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z dokumentami, w których wprowadzono korekty. Komunikat nr 1 z 06.04.2018 r. Regulamin konkursu ...

Konkurs nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   w dniu 30 marca 2018 r.   ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II ...

II aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach RPOWP na 2018 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy II aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020...

Przypominamy o spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach RPOWP (tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunowie dzienni)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i nr 7. Załączniki: Komunikat nr 1 Załącznik nr 6. Wzór...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach RPOWP (tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunowie dzienni)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   w dniu 26 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa , Działanie...

Komunikat nr 1 do wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18 oraz zmieniony załacznik nr 5

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 1 do wezwania w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów (nr wezwania...

Wezwanie do złożenia wnioksów pozakonkursowych PUP na 2018 w ramach RPOWP

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   z dniem 16 lutego 2018 roku   wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia...

I aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach RPOWP na 2018 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczmy I aktualizację Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020...

LIsta podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17. Lista podpisanych umów

Komunikat nr 7 do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie. Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. Załącznik nr 6a. Wzór...

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia 2017r. zawarto  Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z nowelizacją "Wytycznych w zakresie kwalifikowlaności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17. LIsta podpisanych umów 2.5

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17. Lista podpisanych umów   ...

Wyświetlanie 1 - 20 z 197 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20