Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach RPOWP na 2018 rok - 12 czerwec 2018 r.

Szanowni Państwo, zamieszczamy Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) , który...

Zaprzaszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (II runda konkursowa)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 1 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 1 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego...

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 4 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego...

Komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 wraz z załącznikami. załączniki: Komunikat nr 3 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego...

Komunikat nr 9 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 9 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 9 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6a Wzór minimalnego...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Konkurs nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   w dniu 29 maja  2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II ...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szanowni państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Szanowni państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.1 RPOWP (nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18)

Szanowni Państwo, zamieszczamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   ...

Zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (11 - 13 maja 2018 roku)

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) Akcja stwarza możliwość zapoznania się z ofertą projektów i przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszy Europejskich. Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się w terminie...

Konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   w dniu 30 kwietnia  2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II ...

Komunikat nr 8 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 8 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 8 z dnia 25.04.2018 r. Załącznik nr 6a. Wzór minimalnego...

Komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i nr 7.   Załączniki: Komunikat nr 3 z dnia 25.04.2018 r. ...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i nr 7.   Załączniki: Komunikat nr 2 z dnia 25.04.2018 r. ...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 - zapraszamy chętnych do pokazania swoich projektów lub prowadzonych działalności gospodarczych

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych projektów w ramach konkursu nr: RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17. Załącznik: Lista   ...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Wyświetlanie 1 - 20 z 214 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20