Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji, złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji, złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18. Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji   ...

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4. Załączniki: Komunikat nr 2 z dnia 20.07.2018 r. Załącznik nr 4 –...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4. Załączniki: Komunikat nr 5 z dnia 20.07.2018 r. Załącznik nr 4 –...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4. Załączniki: Komunikat nr 5 z dnia 20.07.2018 r. Załącznik nr 4 –...

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów, które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 w ramach Działania...

Roczny Plan Działania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Rocznny Plan Dzałania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER .   ...

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach Działania 2.5 RPOWP (9 lipca 2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Komunikat nr 2 dot. konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.4 RPOWP

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy komunikat nr 2 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 2.4 Adaptacja...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (I runda)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (I runda) Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji ...

Przypominamy o spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP (II runda konkursowa)

Szanowni Państwo, przypominamy o spotkaniu informacyjnym dotyczącym II rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2018 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy...

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP

Szanowni Państwo, zamieszczamy Komunikat nr 4 dotyczący II rundy w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie .   ...

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach RPOWP na 2018 rok - 12 czerwec 2018 r.

Szanowni Państwo, zamieszczamy Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) , który...

Zaprzaszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (II runda konkursowa)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 1 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 1 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego...

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 4 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego...

Komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 wraz z załącznikami. załączniki: Komunikat nr 3 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego...

Komunikat nr 9 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 9 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 9 z dnia 07.06.2018 r. Załącznik nr 6a Wzór minimalnego...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Konkurs nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   w dniu 29 maja  2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II ...

Wyświetlanie 1 - 20 z 225 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20