Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów, które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 w ramach Działania 3.1 RPOWP oraz Listę członków KOP. Lista projektów , które  uzyskały wymaganą liczbę punktów,...

Szanowni Państwo, zamieszczamy Rocznny Plan Dzałania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER .  

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach: Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy komunikat nr 2 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Treść komunikatu   ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości