Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oraz listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej...

Instytucja Zarządzająca informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. został opublikowany przykładowy zakres Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP...

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona informacja o składzie Komisji Projektów Zintegrowanych oraz listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr PPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16 ...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w dniu 14.07.2017 r. siedzibie WUP w...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości