Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 1 dotyczący wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18 w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,...

Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku- Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok     w dniu 16 listopada 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa , Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   z dniem 14 listopada 2018 roku wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów   nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18   W Ramach...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiegona lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na: Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości