Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

  Rusza IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy i turystom z całej Polski. Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się w terminie 18 – 21 maja 2017 roku. Na...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w projektach, tj.:   Podstawowych informacji dotyczących uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można...

Zaproszenie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące  Ogłoszonego naboru wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny projektów zintegrowanych w ramach Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości