Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy listy dotyczące konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie RPOWP 2014-2020. Załączniki: Lista projektów negatywnie ocenionych pod względem merytorycznym. Lista projektów spełniających kryteria weryfikowane na etapie...

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17. Załącznik: Lista podpisanych umów.

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16. Załącznik: Lista podpisanych umów.  

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy listy dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020, tj.: Listę projektów spełniających kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej skierowanych do etapu negocjacji  Listę projektów negatywnie...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości