Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i nr 7. Załączniki: Komunikat nr 1 Załącznik nr 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   w dniu 26 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa , Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020 . Typ projektu podlegający...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 1 do wezwania w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów (nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18) oraz zmieniony załacznik nr 5. Komunikat nr 1 z dnia 22.02.2018 r. Załacznik nr 5 ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości