Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację o zakończeniu konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18  oraz  Listę członków Komisji Oceny Projektów. Informacja o zakończeniu konkursu Lista członków Komisji Oceny Projektów   ...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (II runda) Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia 2017r. zawarto Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 23 kwietnia 2015r., w którym Instytucja Zarządzająca RPOWP powierzyła Instytucji...

Szanowni Państwo, zamieszczamy informację na temat Najczęściej pojawiających się problemów w kryteriach dotyczących Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020.  

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości