Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020. Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Lista członkków KOP ...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki konkursu nr nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020. Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 ...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Harmonogram został przyjęty w dniu 28 listopada 2017 r., uchwałą nr 258/3527/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego. ...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki konkursu nr. RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.2 RPOWP 2014-2020, Działania na rzecz równowagi praca – życie: Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Lista członków Komisji Oceny Projektów...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości